Information angående Coronaviruset: 

Vi är många som oroar oss för utvecklingen av sjukdomen Covid-19 i samhället. Och vi gör vårt bästa för att skydda dig som vill resa genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den 4 juni 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten att du som är symptomfri får resa inom Sverige efter den 13 juni 2020. Därför vill vi erbjuda säkra resor inom landet för dig som vill resa i sommar. 

 

Åtgärder vi vidtagit är:

• Vi begränsar antalet resenärer i varje buss så att man ska kunna hålla avstånd. 

• Varje resa kommer att ha bestämda platser i bussen och vi kommer att stänga av platser som man inte får sitta på. 

• Skyltar sitter i bussen för att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Reseledare eller chaufför kommer att påminna om rekommendationer. 

• Vi städar våra bussar med utökade städrutiner. 

• Alla resenärer kommer att få kontaktuppgifter till vem de ska kontakta om symptom uppstår veckan efter resan. 

• Handsprit kommer att finnas tillgängliga på alla bussar. 

• Resan kommer att genomföras med kortare etapper lite extra stopp. 

• Samtliga resmål har setts över för att göras så säkra som möjligt. Utomhusaktiviteter har ökat.

• Resor bokade efter 26 mars 2020 har fri ombokning till resor som avgår senast 14 mars 2021. 


Uppdaterad 27 september 2020, kl. 18:00