Om Nybergs Buss AB och denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Per-Erik Nyberg Buss AB org.nr 556379-0269. (”Nyberg Buss”, ”oss” eller ”vi”) Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade. Skyddet är och har varit reglerat i Personuppgiftslagen (PUL) som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Du kan här nedan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vill du kontakta oss angående detta gör du det på Skaragatan 83, 531 40 Lidköping, eller via telefon + 46 (0) 510-70 000 eller via e-post info@nybergsbuss.se


Vilka personuppgifter som samlas in
Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.
Det händer ibland att vi får önskemål om specialkost eller information från dig om ditt hälsotillstånd som är relevant för att kunna fullgöra resan.
Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av en resa eller beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via webbformulär, via beställning eller vid besök hos oss eller någon återförsäljare av våra resor.

Företag och föreningar.
Vid en bokning, offert, bokningsförfrågan eller prisuppgift registrerar vi förutom uppgifter kring företaget/föreningen och resan eller transportuppdraget även namn, e-postadress, telefonnummer till dig som kontaktperson. Vi behandlar och lagrar i huvudsak dessa personuppgifter i vårt digitala bokningssystem.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande erbjudande.
Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.
Utöver dessa ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig bättre service och erbjuda bättre reseerbjudande.
Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev, mail eller telefonsamtal.
Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.


Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av berörd personal hos oss samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.
Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle. Vi skyddar dina personuppgifter genom att ha vidtagit tekniska och mänskliga åtgärder för att skydda dem vid obehörig åtkomst, förlust eller andra felaktiga hanteringar.


Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES
Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig.
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.
Detta innebär att du också kan begära att vi ändrar felaktiga, ofullständiga uppgifter eller om de är irrelevanta raderar dessa uppgifter. En sådan begäran görs skriftligen eller via telefonsamtal till oss. Vår ambition är att dina uppgifter kommer att vara korrigerade eller raderade inom två veckor med hänsyn tagit till semesterperioder. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom 30 dagar efter detta slutförts.
Du kan kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna ut snarast med senast inom 30 dagar (1 månad).
 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 
På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).